Tellimusprogrammid

Tellimusprogrammid

Kliendi vajaduste ja soovide järgi kokku pandud programmid eesmärgiga omandada juhi tööks vajalikke praktilisi oskusi. Treeningsessioonid toimuvad grupicoachingu stiilis. Osalejad saavad rohkelt praktiseerida, teha järeldusi ning otsustada, kuidas õpitut edaspidi kasutada. Viin läbi valitud tehnikate näidissessioone ja praktilisi harjutusi ning toetan õpiprotsessi näidetega oma kogemustest ja teiste juhtide juhtumitest.

Keskendun "pehmetele oskustele". Näiteid läbiviidud programmide teemadest:

• Coachiv juhtimine
• Motiveerivad 1:1 kohtumised
• Konstruktiivse tagasiside andmine ja vastuvõtt
• Rasked vestlused ja “elevandijaht”
• Meeskonnacoachingu tehnikad
• Konfliktide lahendamine
• Enesejuhtimise tehnikad
• Mentorite arenguprogramm

Tulemusena on inimeste parem mõistmine ja oskuste kombinatsioon viinud tõhusama juhtimiseni töökohal.

Soovid juhtidele teie vajadustest tulenevat treeningprogrammi?

Räägime läbi milliseid teadmisi, oskusi või ka mõtteviisi soovite arendada? Saame arutada, kuidas programmis kombineerida juhtide personaalseid arengukohti ja organisatsiooni vaates parendamist nõudavaid oskusi. Kohtumine on informatiivne ja ei kohusta Sind minult programmi tellima.