Meeskonnacoaching

Meeskonnacoaching

Meeskonna tulemuslikkuse kasvatamine läbi reflektsiooni, probleemilahenduse, uute koostööviiside praktika, üksteisemõistmise ja kokkulepete.
 
Meeskonna juht on treener, kes paneb meeskonnaliikmed parimal viisil
kokku mängima ja võitma. Hea treener pole mitte see, kes parimad ja
kallimad mängijad kokku ostab, vaid see, kes olemasolevate mängijatega
suudab “turniire” võita! Meeskonnacoach aitab viib läbi näidistreeninguid
ja aiteb saavutada hea kokkumängu.
 
Tulemus:

 

Selged eesmärgid ja prioriteedid

Motivatsioon ja pühendumine

Hea „meeskonna vaib“

Metoodikad:

Sessioonidel kasutan Peter Hawkinsi süsteemset meeskonnacoachingut. Samuti David Clutterbucki, Manfred Kets de Vriesi, Georgina Woudstra ja teiste tippcoachide metoodikaid.

Kellele?

Meeskonnacoachingu efekt on seda suurem, mida olulisema mõjujõuga on meeskond ettevõtte või organisatsiooni jaoks. Seepärast kasutatakse seda eelkõige:

• Ettevõtete ja organisatsioonide juhtmeeskondadele

• Strateegiliselt oluliste üksuste meeskondadele

• Tegevuskriitiliste üksuste meeskondadele

Millal?

Levinumad olukorrad meeskonnacoachi kaasamiseks:
• Konfliktid meeskonnas
• Soov suurendada meeskonna tulemuslikkust
• Strateegia loomine või uuendamine
• Probleemid koostöös või suhetes meeskondade vahel
• Ümberkorraldused või restruktureerimine
• Uus juht ja uus stiil
• Võimatuna näivate eesmärkide saavutamine

Kuidas?

Kuna mõtteviisi ja harjumuste muutmine vajab aega ja praktikat, siis toimib meeskonnacoaching parimal viisil kohtumiste seeriana. Sessioonidel lahendavad meeskonnaliikmed oma probleemid, teevad kokkulepped, kogevad uusi koostoimimise viise ja üksteisemõistmist ning naasevad igapäevatöösse tugeva tiimina.

Sobiva formaadi ja mahu leidmiseks kohtun meeskonna juhiga ja leiame koos parima lahenduse. 

Soovid saavutada tulemusliku ja nauditava meeskonnatöö?

Räägime läbi meeskonna tänase seisu ning mis oleks meeskonnacoachingu väga hea tulemus? Pakun coachingu meetodeid ja formaate, mille hulgast saad valida sobiva. Kohtumine on informatiivne ja ei kohusta Sind minult coachingut tellima.