Coaching

Personaalne coaching

Juhi personaalne coaching on kahe professionaali eesmärgistatud, avatud ja inspireeriv vestlus.

Juhi poolt on teemad, väljakutsed ja soov muutusteks. Coachi poolt on mõjusad küsimused, värske pilk, head metoodikad ja inspireerivate juhtimiskogemuste jagamine.

Coachingu tulemusena on sõlmed lahti harutatud, olulised otsused tehtud, enesekindlus kasvanud ja seatud eesmärgid saavutatud.

Kellele?

Minu juhi- ja coachingukogemused loovad enim väärtust:
• Tippjuhtidele
• Keskastmejuhtidele
• Ettevõtjatele
Lisaks coachingutehnikate kasutamisele jagan ka huvitavamaid noppeid enda ja teiste juhtide praktikast, säilitades nende anonüümsuse.

Millal?

Levinumad põhjused coachi poole pöörduda on olnud:
• Probleemid mõne inimesega
• Tuleviku kavandamine
• Oma äri käivitamine
• Raskete otsuste tegemine
• Läbipõlemise vältimine
• Uude juhirolli asumine
• Tagasisidel põhinevate muutuste saavutamine
• Mõistva inimesega oma mõtete põrgatamine

Kuidas?

Coachingu eesmärgiks on selguse loomine olulistes teemades ja soovitud muutuste
saavutamine. Omavahelises heas energias veendumiseks ning coachingu eesmärkides kokku
leppimiseks teeme:

• 10 – 15 minutise telefonikõne, milles juht selgitab oma coachingusoovi.
• Tunnise tutvumis- ja proovicoachingu sessiooni, et kogeda coachingu efekti ja saavutada kindlustunne koostöö tulemuslikkuses.

Kui proovicoaching toimib hästi, siis lepime kokku coachingukohtumiste seeria, mille pikkus oleneb väljakutsete tõsidusest või ambitsioonide suurusest. Enamlevinud formaadid on 3, 6 või 10 kohtumist.

Soovid saada selgust, kas personaalne coaching on Sinu jaoks?

Anna endast märku ja saame seda arutada. Toon näiteid senistest kliendilugudest ja proovime ka mõnda Sinu väljakutset lahendada.