Soovid saada heast juhist suurepäraseks?

Selleks on tarvis:
• Inimeste mõistmist
• Mitmekülgseid oskusi
• Enesekindlust kasvatavaid kogemusi
Minu missioon on toetada Sind sihile jõudmiseks läbi coachingu ja juhtimistreeningute

Kliendid

Vali oma arengumeetodid

Personaalne Coaching

Meeskonnacoaching

Juhtimistreeningud

Arengumeetodite koosmõju

Kombineerides võimendavad arengumeetodid üksteist. Kuidas?
PERSONAALNE COACHING – seame eesmärgid ja tuvastame arengukohad. Analüüsime meeskonnacoachingul toimunud protsesse ja valime tehnikad meeskonna tulemusteni juhtimiseks. Leiame parimad viisid, kuidas juhtimistreeningutel saadud teadmised praktikasse rakendada.

MEESKONNACOACHING – toome meeskonna välja tavarutiinist ja laseme kogeda innovatiivseid koostööprotsesse. Saavutame selguse eesmärkides, üksteise usaldamise, hea koostöö ja meeskonna vaibi. Juht saab kogemuse, kuidas juhtimistreeningutel õpitud ja personaalsel coachingul valitud tehnikad praktikas toimivad ning juhib kindlal käel meeskonda seatud eesmärkide saavutamisele.

JUHTIMISTREENINGUD – edendavad juhi teadmisi ja võimekust personaalse ja meeskonnacoachingu käigus leitud arengukohtades. Annavad süsteemseid teadmisi, võimaldavad teiste juhtide kogemustest õppida ja rakendada teadmisi enda ja oma meeskonna juhtimisel.

Meetodite kombineerimise tulemus:
• Enda ja teiste parem mõistmine
• Sisukam “tööriistakast”
• Enesekindluse tõus
• Rohkem naudingut juhi tööst

Arenguprogrammid organisatsioonidele

Oled organisatsiooni tipp- või personalijuht ja soovid leida süsteemset lahendust oma juhtide
arendamiseks?
Saan olla abiks oma praktiliste kogemustega, kuidas tuvastada iga juhi personaalsed
arenguvajadused ja leida ajaefektiivsed lahendused praktiliste oskuste treenimiseks koos teiste sarnaste vajadustega juhtidega.
Kogemustest: Olen läbi viinud laias ampluaas juhtimisoskuste koolitusi, coachinud juhte ja
meeskondi 12 aastat ning loonud rahvusvahelise juhtimisvõimekuse kiirendi
0 personaalset klienti

0 koolitust

0 ettevõttet

0 Tundi coachingut