Juhtimistreeningud

Kursus

Coachingu meistriklass juhtidele

Inspireerivad, praktilised ja ajaefektiivsed grupitreeningud,kus osalejad õpivad läbi lugude, kogemuste ja päriselu olukordade lahendamise.

Saavuta palju kogemusi

Donec mollis sit amet dui sed dignissim. Cras at erat ac enim pellentesque semper.

Saavuta palju kogemusi

Donec mollis sit amet dui sed dignissim. Cras at erat ac enim pellentesque semper.

Kursusest täpsemalt

Kursus valmistab osalejaid ette kõigi kolme rakendusviisi elluviimiseks. Ta treenib heal tasemel OSKUSED SISECOACHIDELE, annab TÖÖRIISTAD COACHIVAKS JUHTIMISEKS ning laob vundamendi PROFESSIONAALSE COACHI oskustele. Lisaks sellele aitavad omandatavad oskused ka suhteid korraldada, keerukaid olukordi lahendada ja edukalt müüki teha.

Eelmistel kursustel osalenud juhid on coachiva juhtimisstiili tulemusena saavutanud töötajate initsiatiivi suurenemise, vähem “tulekahjusid”, eduka muutuste läbiviimise, hea sisekliima ja rahulolu oma tööst.

Coachinguoskusi ei ole võimalik omandada raamatuid lugedes, vaid seda õpitakse läbi kogemuse. Seepärast on kursus väga praktiline ning koolitusel osalejad saavad rohkelt võimalusi katsetada erinevaid tehnikaid, ära tunda, mis toimib ja mis ei toimi ning seeläbi salvestada uued oskused oma “rakumällu”.

Screenshot 2024-01-15 at 00.04.24 (1)

Lore ipsum

Nimetame kursust meistriklassiks, kuna selle viivad läbi kaks International Coach Federationi Master Certified Coach’i: Duncan Coppock ja mina, Ivar Lukk. Jagame seal oma aastatepikkuse kogemuse kaudu omandatud oskusi ja püüame luua meeldejääva õpiteekonna.

Duncan Coppock on suurepärane coach ja mentor, kes on sadu coache viinud International Coach Federationi poolt sertifitseeritud coachi tasemele. Duncan on coachingumetoodika “ajukirurg”, kes suudab oma “skalpelliga” suhtluse algosakesteks lahti võtta ja parimal kujul uuesti kokku panna. Ainuüksi tema koolituse kuulamise ja küsitlemise plokid on suhtlusoskusi põhjalikult muutev kogemus.

Duncani teadmised ja kogemused on aukartust äratavad. Ta tegeleb coachinguga alates 1998. aastast ja on coachinud juhte USAs, Austraalias, viies Euroopa riigis, Malaisias, Singapuris ja Venemaal.

Duncani kirjutatud raamatu “The Self Factor. The Power of Being You. A Coaching Approach”, 2005 eessõnas ütleb coachingumetoodika üks alusepanijaid John Whitmore: “Harva tuleb mul ette raamatuid, millega niivõrd kogu südamest nõustun. Ainult selle stiil erineb veidi minu omast. Duncan on süsteemsem ja põhjalikum, kui mina.”

Koolitus

Täpsem informatsioon kursusest

Kursus on väga paindlik! Ta koosneb 2 moodulist (kokku 70 akadeemilist tundi, millest 48 akad t on auditoorne töö seminariruumis, 8 akad t on auditoorne töö veebikeskkonnas ja 14 akad t on iseseisev töö ning coachingupraktika). Kursuse lõpuks õppija:

  • Tunneb International Coach Federationi (ICF) coachingukompetentse
  • Oskab läbi viia struktureeritud coachingusessioone kasutades koolitusel õpitud mudeleid
  • Oskab analüüsida coachinguprotsessi
  • Teab, millistes olukordades rakendada coachivat juhtimist
  • Oskab rakendada coachivat vestlust inimeste juhtimisel

Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis osaleda vähemalt 85%-l auditoorse töö sessioonidest (seminariruumi koolitused + webinarid) ja teostada 100% ettenähtud praktika. Coachingukompetentside omandamist ja coachiva vestluse oskusi juhtimissituatsioonides hinnatakse auditoorse töö käigus toimuva praktika käigus vaatluse teel. Iseseisva coachingupraktika sessioonide kohta koostavad koolitusel osalejad eneseanalüüsi etteantud formaadis.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse kursuse lõpetamisel Ivar Lukk Coaching OÜ tunnistus, mis sisaldab Täienduskoolituse standardi §3 sätestatud informatsiooni ja Self Factor Coaching’u poolt väljastatud tunnistus, et on läbinud kaks moodulit ICF POOLT AKREDITEERITUD kursusest. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse Ivar Lukk Coaching OÜ tõend, kus näidatakse ära koolitusel osalemise ulatus.

Osavõtjad, kes soovivad saada SERTIFITSEERITUD COACHIKS ja taotleda ICF ASSOCIATE CERTIFIED COACH’I SERTIFIKAATI, saavad osaleda jätkukursusel “PROFESSIONAALNE COACH”, mis leiab aset 2024.aasta sügisel. Need kaks kursust kokku moodustavad ICF poolt akrediteeritud Level 1 väljaõppeprogrammi (registreeritud kui Self Factor Coaching, Coaching Mastery Training for Professionals). Kursus liigitub: 0031 Isikuarengu õppekavarühma (ISCED-F2013).

1.moodul (2 + 1 päeva)
27.-28. märts ja 17.aprill 2024

2.moodul (2 + 1 päeva)
14.-15. mai ja 6.juuni 2024

Koolitus toimub Kadaka Konverentsikeskuses, Kadaka tee 4, Tallinn.

Auditoorne töö toimub seminariruumis, mille suurus ja akustilised omadused võimaldavad kuni 15 inimese grupikoolitust ning praktikate läbiviimist 2 – 4 liikmelistes gruppides. Ruum on varustatud audio-visuaalse esitlustehnikaga ning võimaldab konverentsikõnede teostamist veebis.

Veebikeskkonnas toimuv auditoorne õpe toimub Zoomi videoplatvormil, millega ühendumiseks peab õppijal olema personaalarvuti, kaamera ja Internetiühendus.

Koolitusgrupi suurus on 12 – 15 inimest.

Kahe koolitusmooduli hind on 2150 EUR + KM. Registreerumisel ja tasumisel enne 1.veebruari 2024 kehtib sõbrahind 1990 EUR+KM. Kui pärast kursusele registreerumist ja hinna tasumist tekkib takistusi kursusel osalemisel, on võimalik liituda järgmise koolitusgrupiga. Kursuse tasu ei tagastata.
Jätkukursuse “Professionaalne coach” hind on 1350EUR + KM.

KOOLITAJATEGA SAAB TUTVUDA NING OSALEJATE KOGEMUSTEST OSA SAADA SIIN.

Kursus keskendub õppimisele läbi harjutamise ja avastamise. Osalejatel on võimalus omavahel oskusi lihvida ning läbi viia reaalset coachingut oma personaalse coachee’ga, kelle kursuse raames välja pakume. Lisaks sisaldab kursuse kava ka grupimentorlust.

KOOLITUSELE REGISTREERUMISEKS paluks saata e-mail aadressile info@ivarlukk.com näidates ära osaleja(te) nime(d), tööandja, ametikoha, e-posti aadressi ja koolituse eest tasuja rekvisiidid arve esitamiseks. Vastan e-meilile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Küsimustele vastan samalt e-posti aadressilt või telefonil

+372 5177474.

EELMISE COACHINGUKOOLITUSE EMOTSIOONE VÕIB NÄHA SIIT.

Soovid luua selgust ja teha õigeid otsuseid?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.